Materiały edykacyjneSukcesy kobiet nauki

Prezentacja

Pobierz plik

Materiały konferencyjne z III sympozjum naukowego "Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA"

Pobierz plik

Program sympozjum naukowego "Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA"

Materiały konferencyjne z II sympozjum "Modelowanie procesów biznesowych"

Pobierz plik

Program sympozjum naukowego "Modelowanie procesów biznesowych"

Materiały konferencyjne z I sympozjum "Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence"

Pobierz plik

Innowacje szansą na rozwój nowego modelu biznesowego w IT

Prezentacja

Pobierz plik

Program sympozjum naukowego "Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence"