Grupy docelowe


Uczestnikami i Uczestniczkami projektu "IT w Polsce i na świecie" mogą zostać:


  • studenci/studentki (wyższych uczelni informatycznych, uczelni z wydziałami informatycznymi, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu IT)

 

  • pracownicy/pracowniczki naukowi/e* jednostek naukowych z wyłączeniem przedsiębiorców

 

  • pracownicy/pracowniczki naukowi/e*  podmiotów współpracujących w zakresie działań edukacyjnych i informacyjnych z podmiotami działającymi w sektorze B+R.

 

 

* Pracownicy/pracowniczki naukowi/e muszą być zatrudnieni/one w jednostce naukowej bądź w podmiocie działającym na rzecz nauki na umowę o pracę (Art. 2    Kodeksu Pracy).