Sympozja

W ramach trzech sympozjów poszczególne wystąpienia konferencyjne i panele tematyczne poprowadzą wykładowcy uczelni WSTI oraz innych polskich uczelni, wybitni pracownicy naukowi oraz wybitni eksperci zagraniczni. W ramach każdego z sympozjów poruszony zostanie temat z zakresu korzyści płynących z komercjalizacji  badań i współpracy z biznesem w zakresie IT.

Sympozja naukowe będą organizowane w aulach i salach dydaktycznych, którymi dysponuje uczelnia WSTI. Uczestnicy otrzymają komplety materiałów konferencyjnych w formie wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. Zapewnione zostanie także tłumaczenie polsko-angielskie.

Ponadto uczelnia posiada aulę wykładową  wyposażoną w pętlę induktofoniczną, co umożliwi osobom niesłyszącym i niedosłyszącym komfortowy i aktywny udział w sympozjach.


Każde z trzech sympozjów będzie trwało 2 dni.

W każdym dniu przewidziane jest:

  • 6 godzin wystąpień konferencyjnych
  • dwugodzinne panele tematyczne dla  4 grup po 20 osób (panele będą prowadzone równolegle)


W każdym z trzech sympozjów  weźmie udział:

  • 50 studentów/studentek
  • 30 pracowników/pracowniczek naukowych.