tematyka sympozjów

1.  I sympozjum naukowe  -  „Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence”

Metody analityczne stosowane w systemach zarządzania kapitałem firmy nie są nowością. Stają się jednak kolejnym polem współzawodnictwa w uzyskiwaniu przewagi na rynku. Jest to również część rynku usługowego IT.  W czasach zaostrzonej walki na rynku, gdy firmy poddawane są coraz silniejszej presji na wynik przy coraz mniejszej tolerancji na błędy, liderzy szukają nowych sposobów na podejmowanie decyzji z większą trafnością i szybciej niż do tej pory.
Rozwiązania klasy Business Intelligence są kluczowe w nowoczesnej analityce biznesowej. Business Intelligence pozwala na przejście od prostego gromadzenia danych pozyskanych w wyniku obsługi bieżących działań firmy (transakcje finansowe, sprzedaż wyrobów i usług, operacje produkcyjne itp.) do wyciągania z nich wniosków i odkrywania występujących w nich prawidłowości.


2.  II sympozjum naukowe - „Modelowanie procesów biznesowych – krajowe i światowe osiągnięcia”

Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa zawdzięczają swoją przewagę konkurencyjną umiejętności dopasowywania procesów biznesowych do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Zarządzanie procesami biznesowymi pozwala radzić sobie z rosnącą dynamiką na rynkach międzynarodowych oraz zaostrzającą się konkurencją.
Dlatego też modelowanie, analiza, symulacja oraz ocena procesów biznesowych stają się coraz bardziej istotne dla sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami biznesowymi pozwala bowiem na optymalizację procesów oraz właściwe dopasowanie struktur organizacyjnych, jak również posiadanych zasobów i technologii do potrzeb biznesowych.


3. III sympozjum naukowe  -  „Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA”

Service Oriented Architecture - SOA nie jest ani produktem, ani projektem. To pewien architektoniczny styl w organizowaniu IT. Architektura ta w ostatnich latach została ulepszona, przejmując i stosując dobre praktyki, które pojawiły się przed nią.

W każdej organizacji w ramach IT funkcjonują aplikacje, które zazwyczaj ogólnie klasyfikuje się jako back-end (aplikacje zaplecza) i front-end (aplikacje prezentacji). Aplikacje back-end mogą być uważane za połączenie warstwy biznesowej z warstwą danych. Poziom front-end to połączenie wszystkich warstw prezentacji.
SOA dotyczy warstwy back-end i opisuje najlepsze sposoby organizacji zaplecza aplikacyjnego,  zapewniając głównie wysoką elastyczność (szybsze reakcje na zmiany) i wielodostępność istniejących zasobów IT. Te dwie cechy czynią z SOA jedną z bardziej atrakcyjnych architektur przedsiębiorstwa.

Aby SOA mogła zadziałać, zaplecze aplikacyjne przedsiębiorstwa musi być rozbite na zestaw usług. Każda taka usługa wykonuje specyficzne zadanie biznesowe. Usługi tworzące pewien zestaw mogą być powiązane ze sobą w formę procesu biznesowego.  W istocie SOA oddziela logikę procesu od logiki biznesowej. Logika biznesowa udostępniana jest jako usługa. Logika procesu jest tworzona poprzez połączenie tych usług.
Aby utrzymać przewagę nad konkurencją i, mówiąc wprost, nie wypaść z rynku współczesne przedsiębiorstwo musi stawiać na innowacje. Jednak zdolność do wykorzystania tych innowacji zależy od szybkości, z jaką firma jest w stanie zmieniać swoją działalność i strukturę.
Architektura zorientowana na usługi umożliwia ściślejszą korelację działalności biznesowej i obsługi informatycznej, która prowadzi do większej elastyczności i sprawności działania, a przez to wzmacnia przedsiębiorstwo. Architektura SOA przenosi technologię w sferę decyzji strategicznych.