TERMINY

 

1. I sympozjum naukowe  -  „Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence"

16 - 17 grudnia 2010

 

2. II sympozjum naukowe - „Modelowanie procesów biznesowych - krajowe i światowe osiągnięcia"

13 - 14 stycznia 2011

 

3. III sympozjum naukowe  -  „Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA"

17 - 18 lutego 2011