Wszystkie zaplanowane w ramch projektu sympozja już się odbyły.
Dziekujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Materiały konferencyjne z każdego z sympozjów są do pobrania w dziale: Materiały edukacyjne

 

 

O projekcie

Projekt „IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania" jest inicjatywą mającą na celu upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych poprzez dotarcie do szerokiej grupy odbiorców związanych z branżą technologii informatycznych.

 

Realizując projekt IT w Polsce i na świecie zamierzamy osiągnąć trzy cele. Po pierwsze zamierzamy aktywnie upowszechniać nowoczesne technologie wspomagania zarządzania firmami, umownie nazywane BI. Po drugie zamierzamy przybliżyć procesowy sposób podejścia do zarządzania, wszystkim zajmującym się usprawnieniem procesów zarządzania. Po trzecie wreszcie zamierzamy upowszechnić nowoczesne technologie integracji systemów informatycznych usprawniających zarządzanie, zwłaszcza zaś technologię SOA. Powyższe cele zamierzamy zrealizować poprzez organizację trzech sympozjów popularno naukowych oraz wydanie monografii IT w Polsce i na Świecie.

 

I sympozjum naukowe  -  „Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence"

16 - 17 grudnia 2010

 

II sympozjum naukowe - „Modelowanie procesów biznesowych - krajowe i światowe osiągnięcia"

13 - 14 stycznia 2011

 

III sympozjum naukowe  -  „Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA"

17 - 18 lutego 2011


 

Działania zaplanowane w projekcie są idealną okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych technologii informatycznych i wyjściem naprzeciw potrzebom nurtującym zainteresowanych odbiorców.

W ramach 3 sympozjów poszczególne wystąpienia konferencyjne i panele tematyczne poprowadzą wykładowcy uczelni WSTI oraz innych polskich uczelni, wybitni pracownicy naukowi oraz wybitni eksperci zagraniczni. W ramach każdego z sympozjów poruszony zostanie temat z zakresu korzyści płynących z komercjalizacji  badań i współpracy z biznesem w zakresie IT.

Opracowany zostanie podręcznik  na podstawie treści przedstawianych podczas wystąpień konferencyjnych i paneli tematycznych zorganizowanych podczas 3 sympozjów. Publikacja zawierała będzie także przykłady dobrych praktyk z kraju i zagranicy.


Udział w projekcie jest bezpłatny.