Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie "IT w Polce i na świecie" została rozpoczęta 1 października 2010 r.

 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń na III sympozjum naukowe "Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie rozwiązań technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych SOA" nastąpi 15 lutego 2011 r. o godz. 12.00.

 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń na II sympozjum naukowe "Modelowanie procesów biznesowych" nastąpi 11 stycznia 2011 r. o godz. 12.00.

 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń na I sympozjum naukowe "Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence" nastąpiło 14 grudnia 2010 r. o godz. 12.00.Rekrutacja będzie realizowana następująco:  


  • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych,
  • Weryfikacja kryteriów formalnych i merytorycznych,
  • Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w projekcie,
  • Wysyłanie informacji zwrotnej do Kandydata/tki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie - drogą e-mailową,
  • Utworzenie listy rezerwowej.

W wyniku rekrutacji na każde sympozjum zostanie wyłoniona grupa 50 studentów/studentek i 30 pracowników/pracowniczek naukowych.