I sympozjum naukowe  -  „Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence"


Prowadzącym sympozjum będzie prof. dr hab Kazimierz Waćkowski  (Politechnika Warszawska)

 

Sympozjum ma stanowić forum wymiany doświadczeń w zakresie BI między różnymi ośrodkami akademickim w kraju i na świecie, a także przyczynić się do upowszechnienia ich dorobku w zakresie IT.

 

Opiekę nad sympozjum przejęły  firmy:  MicroStrategy i Jedox

 

Przedstawiciele firmy Microstrategy przedstawią m.in. nową generację oprogramowania analitycznego dla urządzeń iPad.


Przedstawiciele firmy Jedox przedstawią zestaw produktów do tworzenia aplikacji BI na bazie rozwiązań opensourcowych i MS Excel


 

Wystąpienia konferencyjne

 

Referaty wygłoszą:

                Dr inż. Przemysław Magiera, dyrektor w firmie MicroStrategy Polska

                Dr Matthias Krämer, dyrektor w firmie Jedox

 

Dodatkowo można zgłaszać propozycje wygłoszenia referatów z zakresu Business Intelligence w ramach sympozjum. Referaty i komunikaty zostaną umieszczone w materiałach dostarczonych uczestnikom sympozjum. Wybrane referaty zostaną opublikowane w monografii poświęconej IT w Polsce i na świecie. Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie referatów na nasz adres e-mail. Prace powinny być zgodne z  wytycznymi. (Pobierz "wytyczne dla autorów"). Referaty należy przesyłać na adres: itwpolsce@vizja.pl lub składać osobiście w biurze projektu.

 

Panele tematyczne

 

Warsztaty w ramach paneli tematycznych będą prowadzone równolegle przez przedstawicieli  firm MicroStrategy oraz Jedox.

 

Warsztaty będą odbywały się w salach komputerowych i będą miały charakter ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez ww firmy.

 

Business Intelligence z MicroStrategy w technologii ROLAP


Te praktyczne warsztaty przeznaczone są dla osób nie mających wcześniejszego doświadczenia w pracy z platformą MicroStrategy. Przedstawiają MicroStrategy z perspektywy osób, które korzystają, rozwijają i zarządzają aplikacjami BI w przedsiębiorstwie. Warsztaty to okazja aby dowiedzieć się w jaki sposób:

  • Stworzyć aplikację BI w ciągu jednego dnia
  • Przeprowadzać zmiany na raportach i pulpitach menadżerskich korzystając z łatwego w użyciu interfejsu webowego oraz opcji przestawiania, drążenia i dodawania nowych metryk
  • Budować raporty, które łączą dane z różnych źródeł
  • Analizować raporty za pomocą Microsoft® Office i poprzez Twój telefon komórkowy, iPad lub iPhone
  • Ustawiać spersonalizowane alerty, tak by otrzymywać raporty tylko wtedy, jeśli ich potrzebujesz
  • Zbudować dynamiczne i interaktywne pulpity menadżerskie dosłownie w kilka minut
  • Używać aplikację BI do określania strategii organizacji i by poprawiać efektywność operacyjną

 

Business Intelligence z Jedox na bazie technologii MOLAP


Firma Jedox przedstawi rozwiązania Business Intelligence oparte na  open source w połączeniu z pakietem MS-Excel. Szczególnie interesujące jest zatem zastosowanie pakietu Excel do tworzenia aplikacji BI. W ramach warsztatów ich uczestnicy samodzielnie opracują kostki OLAP na bazie danych zapisanych w arkuszach MS-Excel, a następnie na bazie tych kostek stworzą własny pulpit menedżerski.